Wictec 50

Zobrazeno v Hliník

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates

Mnohotvárnost systémových variant s jednoduchou možností rozšíření umožňuje projekční volnost se zachováním elegantního vzhledu. Fasádu WICTEC 50 lze tak použít pro protipožární fasády, zimní zahrady, fasády s požadavkem na bezpečnost (odolnost proti průstřelu a vloupání), průmyslové fasády a pro pasivní domy při zachování původního vzhledu. Realizovat lze fasády svislé, zalomené, nakloněné a střešní části s širokou možností typů otvírek.

 

 Přednosti fasády WICTEC 50

• Kreativní fasádní konstrukce
• Lze dosáhnout Uf=0,74 W/m2*K
• Pohledová šířka: 50 mm
• Maximální tloušťka zaskleni: 3- 63 mm
• Integrace výplní s hmotností až do 560 kg jako standartní řešení
• Systém certifikován ve standartu "Passive House" (WICTEC 50HI)
• Lze osadit na ocelové a dřevěné nosné konstrukce (nasazovací varianta WICTEC 50A)
• Kompatibilní se serií Wicline (okna) a Wicstyle (dveře)
• Koncept sloupko-příčkové fasády umožňuje jednoduchou integraci stínících prvků, různých druhů výplní, otvíravých a ventilačních prvků nebo jiných závěsných zařízení na fasádní plášť