Péče a údržba plastových oken

Zobrazeno v Praktické informace

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates

Jako každý stavební prvek v domě podléhají i okna normálnímu, nevyhnutelnému opotřebení. Pro trvalé zajištění funkčnosti je třeba věnovat oknům určitou péči a údržbu. Pro zachování jejich vzhledu a hodnoty je třeba vykonat pouze málo. Abyste měli radost ze svých plastových oken a dveří co nejdéle, řiďte se následujícími pokyny.

Materiál rámu plastových oken nevyžaduje žádnou mimořádnou údržbu a lze jej snadno čistit. Pro trvalé zachování bezvadného povrchu doporučujeme následující postup: pro čištění (umývání) okenních rámů se hodí všechny saponáty, které se – jak je v domácnosti obvyklé – ředí vodou. Nepoužívejte žádná abraziva! Pokud potřebujete odstranit silné znečištění, použijete čisticí prostředek firmy GEALAN, speciálně vyvinutý na čištění nových plastových oken.

Těsnění nesmí přijít do styku s koncentrovaným čisticím prostředkem nebo s olejovými látkami. Při použití čističe skel je nutno dbát na to, aby se příliš nepotřísnilo těsnění. Zbytky tekutiny na rámu je třeba ihned odstranit čistou vodou. V žádném případě nepoužívejte na tato okna hrubý abrazivní prostředek, jako např. ocelovou hubku nebo čistič hrnců, písek. Nikdy nepoužívejte k čištění organická nebo chemická rozpouštědla nebo kyseliny všeho druhu. Hrozilo by nebezpečí narušení povrchu. Pokud je povrch barevný, nepoužívejte líh.

Úkolem údržby je zachovávání funkčnosti oken, tzn. jejich užitné hodnoty, po dlouhou dobu. Proto doporučujeme provádění následujících údržbářských úkonů pravidelně jednou ročně:

Kontrola funkčnosti a obslužnosti a ošetření všech pohyblivých dílů kování kapkou oleje na šicí stroje.  Kontrola odvodňovací drážky a dle potřeby odstranění nečistot z otvorů.
 Kontrola těsnosti mezi křídlem a krycím rámem. Výměna případně poškozeného těsnění.  Kontrola upevňovacích šroubů kování.