Správné větrání

Zobrazeno v Praktické informace

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates

Škody způsobené vlhkostí vznikají tam, kde do obytných místností není přiváděno dostatečné množství studeného a suchého vzduchu zvenku. U starších oken nebylo třeba větrat tak často, protože netěsnosti stavby a samotných oken nuceně podporovaly potřebnou výměnu vzduchu. U budov s moderními plastovými okny je interval samovolné výměny vzduchu podstatně nižší, což vyžaduje dodatečné manuální větrání. Jinak by docházelo jednak tvorbou páry v kuchyni a koupelně, a jednak vlhkostí, kterou člověk například vydává během spánku, k nežádoucím škodám způsobeným vlhkostí.

Je velmi snadné zabránit nadměrnému vlhku a jeho nepříjemným důsledkům, a to řádným a častým větráním. Během větrání by okna měla být otevřená maximálně, a to při vypnutém topení. Po zavření oken znovu zapněte topení, samozřejmě v závislosti na způsobu využívání místnosti. Takto zajistíte zároveň dobré klima pro bydlení při minimálních tepelných ztrátách.

Správným větráním zajistíte nejen regulaci vlhkosti vzduchu v místnosti, ale i obnovu vydýchaného vzduchu, odvod pachů a škodlivin, regulaci teploty vzduchu v místnosti, ale také například přísun čerstvého vzduchu pro topeniště odebírající z místnosti kyslík. Proto větrání nepodceňujte a věnujte mu náležitou pozornost. Odměnou Vám bude správné klima ve Vašem bytě či domě, což za vynaložené úsilí jistě stojí.

Způsoby větrání a jejich účinnost:

 

  • Štěrbinové větrání

Při štěrbinovém větrání se okno do určité míry pootevře, nejčastěji na ventilaci. Štěrbinovým větráním se zajistí jen málo intenzivní výměna vzduchu, což vede k tomu, že okno zůstává vyklopené dlouhou dobu. Tím snadno dojde k prochladnutí okenního ostění (špalety), což zvyšuje riziko kondenzace vody na zdi a vzniku plísně.

 

 

 

  • Nárazové větrání

Podstatně efektivnějším způsobem výměny vzduchu v místnosti je nárazové větrání. Při něm se křídlo okna zcela otevře a k výměně vzduchu tak dojde za 4 – 10 minut. Při nárazovém větrání se minimalizují i ztráty energie. Velmi rychle realizovanou výměnou vzduchu nedochází k prochladnutí částí objektu.

 

 

 

  • Větrání s průvanem

Při větrání s průvanem dochází k výměně vzduchu ještě rychleji, vzduch v místnosti se kompletně vymění již za 2-4 minuty. K tomu musí být otevřena všechna okna a dveře, aby vznikl průvan.