Péče a údržba plastových oken

Zobrazeno v Praktické informace

Jako každý stavební prvek v domě podléhají i okna normálnímu, nevyhnutelnému opotřebení. Pro trvalé zajištění funkčnosti je třeba věnovat oknům určitou péči a údržbu. Pro zachování jejich vzhledu a hodnoty je třeba vykonat pouze málo. Abyste měli radost ze svých plastových oken a dveří co nejdéle, řiďte se následujícími pokyny.

Materiál rámu plastových oken nevyžaduje žádnou mimořádnou údržbu a lze jej snadno čistit. Pro trvalé zachování bezvadného povrchu doporučujeme následující postup: pro čištění (umývání) okenních rámů se hodí všechny saponáty, které se – jak je v domácnosti obvyklé – ředí vodou. Nepoužívejte žádná abraziva! Pokud potřebujete odstranit silné znečištění, použijete čisticí prostředek firmy GEALAN, speciálně vyvinutý na čištění nových plastových oken.

Těsnění nesmí přijít do styku s koncentrovaným čisticím prostředkem nebo s olejovými látkami. Při použití čističe skel je nutno dbát na to, aby se příliš nepotřísnilo těsnění. Zbytky tekutiny na rámu je třeba ihned odstranit čistou vodou. V žádném případě nepoužívejte na tato okna hrubý abrazivní prostředek, jako např. ocelovou hubku nebo čistič hrnců, písek. Nikdy nepoužívejte k čištění organická nebo chemická rozpouštědla nebo kyseliny všeho druhu. Hrozilo by nebezpečí narušení povrchu. Pokud je povrch barevný, nepoužívejte líh.

Úkolem údržby je zachovávání funkčnosti oken, tzn. jejich užitné hodnoty, po dlouhou dobu. Proto doporučujeme provádění následujících údržbářských úkonů pravidelně jednou ročně:

Kontrola funkčnosti a obslužnosti a ošetření všech pohyblivých dílů kování kapkou oleje na šicí stroje.  Kontrola odvodňovací drážky a dle potřeby odstranění nečistot z otvorů.
 Kontrola těsnosti mezi křídlem a krycím rámem. Výměna případně poškozeného těsnění.  Kontrola upevňovacích šroubů kování.

Správné větrání

Zobrazeno v Praktické informace

Škody způsobené vlhkostí vznikají tam, kde do obytných místností není přiváděno dostatečné množství studeného a suchého vzduchu zvenku. U starších oken nebylo třeba větrat tak často, protože netěsnosti stavby a samotných oken nuceně podporovaly potřebnou výměnu vzduchu. U budov s moderními plastovými okny je interval samovolné výměny vzduchu podstatně nižší, což vyžaduje dodatečné manuální větrání. Jinak by docházelo jednak tvorbou páry v kuchyni a koupelně, a jednak vlhkostí, kterou člověk například vydává během spánku, k nežádoucím škodám způsobeným vlhkostí.

Je velmi snadné zabránit nadměrnému vlhku a jeho nepříjemným důsledkům, a to řádným a častým větráním. Během větrání by okna měla být otevřená maximálně, a to při vypnutém topení. Po zavření oken znovu zapněte topení, samozřejmě v závislosti na způsobu využívání místnosti. Takto zajistíte zároveň dobré klima pro bydlení při minimálních tepelných ztrátách.

Správným větráním zajistíte nejen regulaci vlhkosti vzduchu v místnosti, ale i obnovu vydýchaného vzduchu, odvod pachů a škodlivin, regulaci teploty vzduchu v místnosti, ale také například přísun čerstvého vzduchu pro topeniště odebírající z místnosti kyslík. Proto větrání nepodceňujte a věnujte mu náležitou pozornost. Odměnou Vám bude správné klima ve Vašem bytě či domě, což za vynaložené úsilí jistě stojí.

Způsoby větrání a jejich účinnost:

 

 • Štěrbinové větrání

Při štěrbinovém větrání se okno do určité míry pootevře, nejčastěji na ventilaci. Štěrbinovým větráním se zajistí jen málo intenzivní výměna vzduchu, což vede k tomu, že okno zůstává vyklopené dlouhou dobu. Tím snadno dojde k prochladnutí okenního ostění (špalety), což zvyšuje riziko kondenzace vody na zdi a vzniku plísně.

 

 

 

 • Nárazové větrání

Podstatně efektivnějším způsobem výměny vzduchu v místnosti je nárazové větrání. Při něm se křídlo okna zcela otevře a k výměně vzduchu tak dojde za 4 – 10 minut. Při nárazovém větrání se minimalizují i ztráty energie. Velmi rychle realizovanou výměnou vzduchu nedochází k prochladnutí částí objektu.

 

 

 

 • Větrání s průvanem

Při větrání s průvanem dochází k výměně vzduchu ještě rychleji, vzduch v místnosti se kompletně vymění již za 2-4 minuty. K tomu musí být otevřena všechna okna a dveře, aby vznikl průvan.

Devatero před podpisem smlouvy

Zobrazeno v Praktické informace

Než podepíšete smlouvu, zkontrolujte si prosím následující:

1) Jsou ve smlouvě uvedeny všechny Vaše požadované kontaktní údaje, zejména správná a úplná adresa, telefonní číslo a místo montáže?

2) Souhlasí Vámi požadovaný typ profilu a jeho barva u všech pozic ve smlouvě?

3) Souhlasí počty kusů?

4) Souhlasí členění oken a jejich smysl otvírání? Ve smlouvě jsou všechny obrázky vyobrazeny jako pohled zevnitř.

5) Jsou u jednotlivých pozic správně uvedená požadovaná skla? Nezapomněli jste např. na ornamentní skla na WC, do koupelen a do vchodových dveří?

6) Obsahují okna všechny doplňky, které jste chtěli? Mohou to být např. žaluzie, sítě proti hmyzu, parapety, rozšiřovací profily pro vnější žaluzie apod.

7) Je u vchodových dveří uveden správný smysl otvírání (dovnitř x ven, levé x pravé), je tam Vámi požadovaný typ kování (klika/klika x klika/koule)?

8) Jsou ve smlouvě uvedeny a vyčísleny všechny Vámi požadované práce (demontáž, montáž, zednické práce, likvidace původních oken, montáž parapetů, žaluzií apod.)?

9) Je uvedena správná výše DPH? (Snížená sazba 15% pro bytovou výstavbu dle zákona č. 235/2004 Sb, 21% pro vše ostatní.)

Jak postupovat při výběru oken

Zobrazeno v Praktické informace

Pokud uvažujete o výměně stávajících oken za nová plastová, případně potřebujete okna do novostavby, doporučujeme Vám následující postup:

 1. Sepište si seznam oken a dveří – u každého je zapotřebí znát přibližný rozměr (stačí změřit obyčejným metrem šířku od zdi ke zdi a výšku od parapetu po předklad), dále požadované členění (jednokřídlé, dvoukřídlé, s nadsvětlíkem…) a počet kusů. U novostaveb lze toto všechno většinou nalézt v projektové dokumentaci domu.
 2. Navštivte naši obchodní kancelář na Rudolfovské ulici, kde s Vámi náš odborný technik projde Vaše požadavky, ukáže Vám nabízené profily, vysvětlí jejich přednosti, předvede funkci jednotlivých oken nebo například posuvných dveří apod. Samozřejmě jsou zde k vidění i různé barevné možnosti oken (dřevodekory, acrylcolor). Na základě Vašeho výběru daného profilu a barevné kombinace Vám pak bude zpracována nabídka, kterou si můžete dle dohody osobně vyzvednout, nebo Vám bude zaslána poštou nebo e-mailem.
 3. Nabídku si doma v klidu prostudujte. V případě doplňujících dotazů či nejasností se neváhejte opět obrátit na naše techniky, aby Vám vše potřebné vysvětlili, případně nabídku upravili.
 4. Pokud se rozhodnete pro naší firmu, stačí zavolat technikovi, který Vám nabídku vypracoval, sdělit mu číslo nabídky a domluvit si s ním termín na zaměření přesných rozměrů přímo na stavbě. Mějte prosím na paměti, že pro správné zaměření vchodových či balkonových dveří u novostaveb je nutno znát přesnou výšku budoucí čisté podlahy, tj. mít vyznačené vágrisy.
 5. Na základě zaměření technik připraví smlouvu, kterou si prosím znovu pečlivě projděte a zkontrolujte, zda je vše podle Vašich představ (zejména barva, profil, počty kusů, smysl otvírání, případné doplňky apod.). Pokud požadujte ještě něco pozměnit, není problém to ve smlouvě opravit.
 6. Následuje podpis smlouvy, při kterém se dohodne i přesný termín montáže. Nezapomeňte prosím na platbu požadované zálohy (hotově nebo převodem), aby se okna mohla dát do výroby.
 7. Pár dnů před očekávanou montáží (event. výměnou) oken Vás bude kontaktovat náš vedoucí montáží, který si s Vámi potvrdí termín montáže, případně se dohodnete na termínu jiném.
 8. U novostaveb není nutná žádná velká příprava stavby, je zapotřebí pouze zajistit přístup na staveniště i k jednotlivým okenním otvorům a zajistit připojení ke zdroji elektrické energie. U výměny oken si sundejte prosím záclony a závěsy, zajistěte přímý přístup k oknům, posuňte případné kusy nábytku, které jsou v bezprostřední blízkosti oken. Dále záleží na Vás, do jaké míry si ceníte Vašeho nábytku a vybavení a jak moc ho budete chránit – podlahové krytiny lze např. zakrýt kartony (nutno na pár místech připevnit izolepou k podlaze, aby neklouzaly), topení pod okny doporučujeme zakrýt igelitem apod. Při výměně oken nevyhnutelně dochází ke vzniku drobných stavebních nečistot, na druhou stranu ale nutno říci, že toto není tak dramatické, jak se většina lidí obává. Ani kvůli prašnosti není třeba žádných velkých příprav, jako tomu bývá např. při broušení sádrokartonu.
 9. Po skončení montáže si zkontrolujte všechna okna i dveře včetně doplňků, zda jsou funkční a dle Vašich představ, případně sepište do předávacího protokolu vady a nedodělky, které jste na místě zjistili. Do předávacího protokolu také můžete uvést, zda jste byli s montáží celkově spokojeni či nikoliv, pomůžete nám tím zlepšovat naše služby.
 10. Cca během týdne Vám přijde poštou nebo e-mailem konečná faktura se splatností 14-ti dnů od data vystavení.
 11. Případné vady a nedodělky budou odstraněny v dohodnutém termínu, který záležína jejich povaze (jiný termín je na seřízení okna a jiný např. na výrobu nového křídla), stejně tak jako všechny případné reklamace, které budete během záruční doby uplatňovat. Při vyřizování jakýchkoliv reklamací prosím vždy uvádějte číslo smlouvy.