ZDVIŽNĚ POSUVNÉ DVEŘE HST (HEBE-SCHIEBE)

Zobrazeno v Plast

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates

Nic nedává domovu elegantnější atmosféru jako vzdušný světlem zaplavený prostor. To je důvod, proč jako ideální přechod mezi obytným prostorem a terasou, balkónem, či zahradou jsou vyhledávány zdvižně posuvné dveře. Otevřením velkých křídel se zahrada nebo terasa stává součástí obytného prostoru.

Námi vyráběné zdvižně posuvné dveře jsou pro tuto funkci ideálně vyladěny. Umožňují bez přílišné námahy pohybovat velkými křídly a to i v případě, že jsou osazeny trojskly. Příjemnou letní pohodu v obýváku si lze dopřát za teplého, letního počasí. Po jednoduchém pohybu klikou a odsunutí křídla dveří stranou potěší volnost bezbariérového průchodu zevnitř ven a naopak a tím vytvořený pocit splynutí obou prostorů.

V zimě nebo za chladného počasí zavřené dveře bezpečně chrání vnitřní prostor před chladem a nepřízní počasí, a přitom propouští množství světla do místnosti a umožňují velkorysý výhled, třeba na zasněženou zahradu z pohodlí vašeho křesla.

To je ta pocitová stránka věci, ale podívejme se nyní na technickou stránku. Název výrobku „Zdvižně posuvné dveře" sice vyvolává dojem, že se jedná o dveře, ale je potřeba si uvědomit, že se jedná o otvorovou výplň, která odděluje přímo obytnou místnost od exteriéru. Na tento typ výrobku je proto nutné nahlížet jako na okno se všemi přísnými požadavky. Zásadní z hlediska použití jsou vedle statiky rozměrných výplní především vlastnosti jako je průvzdušnost a vodotěsnost konstrukce.

Statika těchto výrobků vychází z robustní konstrukce rámu i křídel. Díky tomu je možné vyrábět prvky s křídlem o rozměrech až 3 x 2,5 m, což je po úplném otevření poměrně velký otvor, avšak při kombinaci dvou křídel dojíždějících k sobě může být otevřený otvor ještě větší. Nesmí se však zapomínat na to, že křídla se přesouvají za stejně velký nepohyblivý fixní díl, takže rám musí mít dvojnásobnou velikost a nad ním musí být vždy dobrý překlad. Rám nemůže převzít zatížení shora. V dolní části sestavy zdvižně posuvných dveří je práh, který je možné zabudovat do podlahy prakticky až po pojezdovou kolejničku, takže výstupek činní pouhých 14 mm a vyhovuje i jako bezbariérový vstup.

Přísné požadavky na průvzdušnost a vodotěsnost zdvižně posuvných dveří jsou splněny zejména díky speciálním klínovitým těsnícím profilům mezi pohyblivým a pevným křídlem. Tyto těsnící profily plně a s výhodou nahradily běžně používaná kartáčová těsnění, která nemohla odolávat takovým tlakům a zajišťovat dostatečnou těsnost. Díky tomu je dnes vodotěsnost i průvzdušnost zdvižně posuvných dveří na úrovni velmi kvalitních plastových oken.

Zasklení zdvižně posuvných dveří může být v provedení s dvojsklem nebo trojsklem, což je podle kvality skla potom určující i pro tepelně-izolační vlastnosti výrobku.

O tom, že se nejedná jen o výrobek technicky propracovaný, ale i o výrobek, který se líbí, svědčí stále rostoucí zájem zákazníků, což patrně souvisí i se současnými moderními trendy ve stavebnictví. Je to i určité ocenění pečlivě zvoleného designu profilů a komfortu jeho ovládání. Ten je možné i dalšími vhodně volenými doplňky zvýšit. Základním kamenem komfortního ovládání je dlouhá klika, která umožní i při vynaložení malé síly křídlo pozvednout a uvést do pohybu, a kdyby i to se zdálo být náročné, lze zdvižně posuvné dveře vybavit lineárním pohonem, který po stisknutí vypínače uvede křídlo do pohybu, případně je přesune do zavřené polohy. U těžkých křídel je vhodné systém doplnit i brzdou.

K uvedenému popisu už zbývá jen doplnit, že zdvižně posuvné dveře kromě bílého provedení mohou být vyrobeny a dodány i v různých dekorech dřeva, s povrchovou úpravou acrylcolor a samozřejmě také i s hliníkovým opláštěním v libovolném RAL odstínu.


Horizontální a vertikální řez rámem a křídly

Detail kolejnice